PDF PDF Print

Pastoraal gesprek

Bij een pastoraal gesprek geven we tijd en aandacht aan u zelf en de mensen om u heen. Deze gesprekken kunnen over van alles gaan, maar centraal staat hoe u in het leven staat en waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld vragen rondom ziekte en levenseinde, studiekeuze, problemen op het werk of in een relatie, vragen rondom spiritualiteit of roeping. Blijde of droevige onderwerpen, we proberen u te helpen een weg te vinden; onze invalshoek is daarbij uw eigen levensbeschouwing of geloof, die juist in deze tijd zo onder druk kan staan. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Ook bestaat de mogelijkheid het sacrament van de verzoening (biecht) te ontvangen. Neemt u daarvoor contact op met de pastoor.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u