PDF PDF Print

Ziekte

U bent ziek. Dit kan kort zijn, langdurig of zelfs definitief. Hierbij willen wij u bijstaan. De kerk heeft meerdere manieren waarop zij de zieken bij kan staan. De meest bekende is de ziekenzalving, waarbij we door gebed en zalving de zieke bijstaan in de ziekte en sterken voor de komende weg. Dit wordt door de pastoor gedaan. Ook kunt u thuis de communie ontvangen, wanneer u niet in staat bent naar de vieringen te komen. Hiervoor kan de pastoor, een lector of een andere toegewijde parochiaan bij u langskomen. Bij opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit aan de pastoor door te (laten) geven. Indien u daar prijs op stelt kan hij u daar bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met het kerkbestuur of de pastoor.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u