PDF PDF Print

Sterven

In de laatste fase van het leven blijft de Oud-Katholieke kerk u nabij. De palliatieve zorg bestaat uit gesprekken met de stervende en de naasten er omheen welke een belangrijke rol spelen in de laatste levensfase. Daarbij kan de stervende ook de laatste communie ontvangen (viaticum) op het sterfbed, al dan niet gecombineerd met de ziekenzalving.

Op het moment van afscheid van een dierbare komt er veel op de mensen af. Het leven hier op aarde is voorbij en dat is niet niks. We willen aandacht hebben voor het leven van onze dierbare en de betekenis ervan weergeven. Zo’n belangrijk moment in het leven vraagt om een ritueel, waarin het leven van de overledene in het licht van het goddelijke wordt geplaatst.

Het behoort tot onze roeping als christenen om de zorg op ons te nemen voor de overleden mens. Daarom bieden we deze diensten niet alleen aan onze eigen leden aan, maar ook aan mensen die op een of andere wijze de band met hun eigen kerk hebben verloren. Hiervoor hebben we dan ook zeer bijzondere rituelen die kunnen stoelen op duizenden jaren ervaring. Naast het ritueel bieden we ook begeleiding aan vanuit onze gemeenschap.

Indien iemand in stervensnood is of overleden, verzoeken we de naasten direct contact op te nemen met de pastoor.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u