PDF PDF Print

Bouwplaats ingezegend

Aartsbisschop Vercammen was op zondag 22 december te gast in Groningen, waar druk gewerkt wordt aan de verbouw van het kerkgebouw en de aanbouw van nevenruimten van de Oud-Katholieke parochie. Tijdens een eenvoudige dienst werd de bouwplaats ingezegend en werd een "eerste steen" ingemetseld. Een loden koker met oorkonde heeft later nog een plek in de muur gekregen.
Het is voor het eerst sinds tientallen jaren dat de Oud-Katholieke parochie Groningen nu echt zicht krijgt op een eigen kerkgebouw, men hoopt in maart volgend jaar zover te zijn dat de eerste dienst gehouden kan worden in de vernieuwde kerk.
Een mooi perspectief voor Groningen.

RTV Noord maakte een impressie van de middag,die hier te zien is.
Bisschoppelijk Bureau, Amersfoort, 24 december 2013

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u