PDF PDF Print

Aswoensdag 2015

Woensdag 18 februari vierden we Aswoensdag. Het begin van de veertigdagentijd. Het was een mooie viering die goed werd bezocht. Ook mochten we enkele leden van Grace Anglican Church begroeten. De viering begon buiten waar we samen de Palmtakjes van het afgelopen jaar verbrandden. Iedereen kon daarbij op eigen wijze betekenis aan geven. De takjes hadden nogal wat tijd nodig om te verbranden en we besloten daarom de rokende massa buiten achter te laten en samen te beginnen met de viering. Na de preek werd de as opgehaald en gezegend. Met deze as bestrooiden we onszelf. Dat is anders dan dan we gewend zijn in de meeste kerken waar een kruisje wordt getekend op het voorhoofd. In plaats van ons zichtbaar te tekenen, is het ritueel, zoals het in de Oud-Katholieke Kerk gebruikelijk is, hiermee ingetogener en persoonlijker. Hoewel voor sommigen het net zo zichtbaar is.

Al met al was het een goed en waardig begin van de veertigdagentijd.

Voor de veertigdagentijd is er ook een boekje verkrijgbaar: Helden, heiligen &.... Wilt u dit ook ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen aan de secretaris via het contactformulier. Hij stuurt u dan een exemplaar op. Een vrijwillige bijdrage om de kosten van het boekje te kunnen dragen is van harte welkom op de rekening van de parochie: NL12INGB0003941884 o.v.v. vastenboekje 2015.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u