PDF PDF Print

Bisdomdag Utrecht

UITNODIGING

Op 6 juni 2015 vieren we in de Driehoek en rond de Ste. Gertrudiskapel het leven en de vreugde van ons kerk-zijn op de Bisdomdag, onder de titel “Het Goede Delen”.

In ontmoeting, gesprek, meditatie, bijbelstudie, sacred dance en zang delen we “het ware, het goede en het schone” van ons geloof en Oud–Katholiek zijn. 

De ontmoetingsdag zal duren van 10.00 uur  tot ongeveer 16.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er na afloop een collecte als bijdrage in de kosten.

Heeft u het openingstoneel bij het congres vorig jaar gemist, dan krijgt u deze dag nog één keer de kans hiervan te genieten.

Natuurlijk rekenen we op veel mensen, maar in verband met de voorbereiding is het plezierig te weten of u komt.

Graag aanmelden tot 3 juni bij: Gerard Schoonderbeek, tel 06-20183388 of via de mail: bisdomdag@okkn.nl

Graag nodigen wij u uit deze dag samen met ons te vieren en te beleven!

Plaats:

In de Driehoek

Willemsplantsoen 1c


Het voorbereidingscomité
:

Aartsbisschop Joris Vercammen

Pastoor Joke Kolkman

Anne Miedema

Gerard Schoonderbeek

Pastoor Robin Voorn

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 mei 2015

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u