PDF PDF Print

Kerkbestuur

Voorzitter: Pastoor Victor Scheijde Tel: 06-27865967

Witte de Withstraat 2A
9726 EC Groningen
of via het contactformulier

De pastoor heeft een deeltijd aanstelling, hieronder ziet u een overzicht van de globale weekplanning. De normale bereikbaarheid is tijdens kantoortijden (9.00u - 17.00u) en daarbuiten alleen voor zeer dringende zaken.

Bereikbaarheid pastoor buiten de zondag:
Maandag vrije dag
Dinsdag werkdag, 's avonds meditatiegroep
Woensdag studie / ander werk
Donderdag studie / ander werk
Vrijdag 's ochtends inloop, werkdag
Zaterdag vrije dag
 
Voor noodgevallen is de pastoor in principe altijd telefonisch bereikbaar.
Krijgt u geen gehoor? Probeer dan een van de kerkbestuursleden te bellen
en laat in ieder geval een bericht achter op de voicemail.

De vaste werkdagen zijn dinsdag en vrijdag. Mocht u de pastoor niet kunnen bereiken, laat dan een bericht achter op de voicemail met uw naam en contactgegevens. Ook kunt u via onderstaand contactformulier de pastoor een mail sturen.


Secretaris: Hans Noorlander
Borgweg 24
9921 RH Stedum
0596-55 19 95

Coördinator activiteiten: Vacature


Penningmeester: Christa Prinsen-Berentsen
0591-63 37 40

U kunt via onderstaand contactformulier een bericht sturen:


Rekeningnummer parochie: NL12INGB0003941884
t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus te Groningen
Uw gift is van harte welkom

Door middel van een notariele akte kan dit ook een extra belastingvoordeel opleveren.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking maakt het de kerk en de daarbij behorende parochies en verdere oud-katholieke instellingen mogelijk gebruik te maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.
Ook zijn daarmee giften van burgers aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bewaren

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u