PDF PDF Print

Allerheiligen - Allerzielen

Dit jaar vieren we op zondag 30 oktober Allerheiligen. In deze eucharistieviering die om 11.00u begint, wordt ook de gedachtenis van de overledenen (Allerzielen) meegenomen.We staan dan stil bij het afscheid dat we hebben genomen van onze dierbaren. Dit doen we door kaarsjes aan te steken in het vertrouwen dat onze dierbare overledenen veilig bij God zijn. Iedereen mag zelf een kaarsje aansteken en de naam noemen van degene die hij of zijj wil gedenken. Wilt u liever dat de pastoor dat doet, dan kunt u dat ook van tevoren aangeven via de mail.
Bijzonderheid bij deze viering is de medewerking van de Cantorij Wagenborgen o.l.v. Eddy Ufkes

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u