PDF PDF Print

Driekoningen op vrijdag

huiszegenMorgen, 6 januari, vieren we Epifanie, beter bekend als Driekoningen. Omdat we op 1 januari geen viering hebben gehad, wilden we dit op de dag zelf vieren, daar we ook geen viering hebben op 8 januari (dit is de tweede zondag van de maand).

Graag heten we u van harte welkom bij de eucharistieviering op vrijdag 6 januari om 12.00u. Aan het einde van de viering wordt de huiszegen weer meegegeven.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u