PDF PDF Print

Aswoensdag

Woensdag 1 maart vieren we Aswoensdag in onze kerk. We verbranden de oude Palmtakjes en zegenen die as waarna we onszelf daarmee bestrooien. Het zijn tekenen van boete en bekering. Zware termen voor christenen die leven vanuit de verlossing door Jezus Christus.

Het is dan ook een viering waarin we ons weer meer bewust willen maken van onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. In de veertigdagentijd vóór Pasen kunnen we extra tijd maken om ons te bezinnen op die relatie. Van oudsher werd het lichamelijke vasten daarvoor gebruikt, maar tegenwoordig geeft iedereen er een eigen, meer persoonlijke invulling aan. Het is daarbij wel bijzonder te merken dat het vasten al geruime tijd hip is in de bredere samenleving, alleen dan niet vanuit de christelijke gedachten, maar vanuit persoonlijke overwegingen.

Woensdag vieren wij dus dat begin om 20.00u in de Oud-Katholieke Sint Martinuskerk te Groningen.

Vergeet niet uw Palmtakjes mee te nemen!

Iedereen is welkom de viering bij te wonen.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u