PDF PDF Print

Koor

De zang in Groningen wordt ondersteund door een cantor en organist. Op dit moment is er echter geen koor. Mochten er parochianen zijn die tot oprichting van een koor willen overgaan, worden ze verzocht hiervoor contact op te nemen met het kerkbestuur.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u