PDF PDF Print

Nieuwe catechetencursus van start in februari 2011

Jongerenpastor Jutta Eilander heeft in samenwerking met de Commissie voor de Catechese een nieuw aanbod voor een cursus uitgewerkt.
De catechetencursus is bedoeld om mensen uit de verschillende oud-katholieke parochies op te leiden tot parochiecatecheet. Dit houdt in het (assisteren bij het) geven van catechese aan kinderen en jongeren uit de parochie.

De cursus is zo opgezet dat ze zowel een basiscursus in het hoe en waarom van catechese en pedagogiek omvat als een korte inleiding op de belangrijkste kerkelijke en theologische onderwerpen. Uitgangspunt van de hele cursus is het leren werken met het catechesemateriaal dat voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland ontwikkeld is.

De cursus wordt op 8 zaterdagen gegeven, (één per maand) van 9.30 tot 15.00 in het Seminariegebouw In Amersfoort. De cursusdagen zijn verdeeld in een meer theoretisch deel ('s ochtends) en een praktisch gedeelte ('s middags).
Cursusleider is Jutta Eilander (de jongerenpastor). Daarnaast zijn er verschillende deskundigen (oud)pastores en lector) die onderdelen van de cursus doceren.

Gedurende de cursus zijn er een aantal opdrachten om thuis of in de parochie mee bezig te zijn. Deze dienen om het werken met het materiaal goed onder de knie te krijgen en om vragen over moeilijkheden met het materiaal terug te kunnen koppelen in de cursus.
De cursus wordt afgesloten met een (korte) presentatie van een opdracht op de slotdag. Op de slotdag zullen ook de certificaten voor het volgen van deze cursus uitgereikt worden.

Zie voor meer informatie de flyer.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 oktober 2010

 


Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

telefoon: 06-27865967 (dinsdag en vrijdag, zie contact voor meer info)

Welkom bij de kerkdiensten op de 1e en 3e (en 5e) zondag van de maand 11.00u

2e en 4e zondag van de maand Anglicaanse viering in Groningen om 10.30u

De dagkapel is dagelijks open tussen 10.00u en 18.00u