PDF PDF Print

Over ons

Kerkbestuur

Voorzitter: Deservitor: drs. W.B. van der Velde

via het contactformulier

Secretaris: Vacature

Algemeen: Paul Towles

Penningmeester: Christa Prinsen-Berentsen
0591-63 37 40

U kunt via onderstaand contactformulier een bericht sturen:

Rekeningnummer parochie: NL12INGB0003941884
t.n.v. Oud-Katholieke parochie v.d. H. Martinus ... Lees verder>>

Samenwerking

Regionaal pastoraal team.

De Oud-Katholieke parochies in het aartsbisdom Utrecht zijn ingedeeld in regio's. Zo behoort ... lees verder>>

Wie zijn we als parochie en wat doen we zoal. Dat kunt u vinden op deze pagina.

De Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus is een kerk waar jong en oud samenkomt om te ontdekken hoe Gods Woord betekenis heeft in het hedendaagse leven.

Vieren

Elke 1e en 3e (en 5e) zondag komen we samen om naar Gods Woord te luisteren, geopenbaard via de Bijbel en vervuld door Jezus Christus en samen Eucharistie te vieren.

Onze vieringen zorgen voor een mooie balans tussen samen zingen, lezen, bidden en verstillen. Geen drukke concertzaal, maar een mooi klein, rustig en modern kerkgebouw.

Kom ook eens langs en ervaar Gods liefde om u heen.

Een kerk waar jong en oud samenkomt

Bij elke viering organiseren we kinderkerk. Daar horen de kinderen Gods Woord passend bij hun leeftijd. Ze leren daarover na te denken en in hun eigen leven vrucht te laten dragen. Het is tevens een basis voor catechese. Vlak voor het gebed des Heren komen de kinderen terug in de kerk.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.