Oud-Katholiek Groningen

Over ons | Geschiedenis

De Oud-Katholieke Sint Martinusparochie valt onder het aartsbisdom Utrecht. Dit heeft te maken met het feit dat de territoriale indeling van 1559 grotendeels vacant is, waaronder ook de bisdommen Groningen en Leeuwarden.

De Oud-Katholieke Kerk heeft in Nederland twee bisdommen die de kerkprovincie besturen, bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht.


Onderliggende pagina's:
  • Pastoorslijst