Oud-Katholiek Groningen

Stadspastoraat

Kerk zijn is niet een teruggetrokken op een eilandje leven en de samenleving buitensluiten. De Kerk is juist betrokken op die samenleving en ziet het als haar taak om de samenleving te steunen, maar ook kritisch de ontwikkelingen van die samenleving te volgen. Daarom is de Oud-Katholieke Kerk in meerdere steden actief in het citypastoraat zoals in Rotterdam en straatpastoraat in Leiden.

Op deze pagina proberen we aan te geven op welke manier de sint Martinusparochie daaraan vorm zou kunnen geven in Groningen, want het is een proces dat niet stil staat maar om uitbreiding van taken vraagt.

Meer informatie volgt. Het zou ontzettend fijn zijn wanneer mensen van binnen en buiten de parochie willen meedenken daarbij. Voor vragen, tips en ideeën over hoe de kerk een plek in de stad kan worden kunt u contact opnemen met de pastoor en het kerkbestuur.


Onderliggende pagina's:
  • Kerk en buurt
  • Studenten
  • Diaconaat
  • Koffieochtend