Oud-Katholiek Groningen

Vieringen | Ochtendgebed

Op vrijdagochtend om 8.15u is er in Groningen regelmatig het ochtendgebed (lauden). Afhankelijk van lopende afspraken kan het gebeuren dat het niet altijd kan. Kijkt u op deze website of op het mededelingenbord bij de Oud-Katholieke sint Martinusparochie aan de Witte de Withstraat in Groningen voor de actuele mededelingenen tijden.

Het ochtendgebed - of de Lauden - is een viering waarmee we de dag goed willen beginnen. Ons leven en werken richten we op de Heer, 'Ora et Labora' dat betekent 'Bidden en Werken'. Deze viering is actief en rustgevend door de afwisseling van zang, gebed en stilte. Met frisse moed gaan we dan weer verder de dag in. Zo wil de Oud-Katholieke sint Martinusparochie in Groningen een plek bieden voor stilte en bezinning.
Loop gerust eens binnen. U kunt gewoon ergens gaan zitten en beleven wat het brengt. Ook kunt u actief meedoen.

Meestal worden er op de andere werkdagen ook de Lauden gezongen. Kijk bij de kerk voor informatie of neem contact op met de pastoor als u wilt weten of ze vandaag worden gezongen.