Oud-Katholiek Groningen

Juli | Parochie zet zich in voor buurthulp

Vanaf 9 september zullen er in ons kerkgebouw koffie ochtenden worden gehouden. De oud-katholieke parochie van de H. Martinus organiseert dit vanuit het project 'Sint Maarten langs de weg' samen met de bewonersorganisatie van de Zeeheldenbuurt en WIJ Groningen. Het maakt onderdeel uit van de wens die uitgesproken werd in de ledenvergadering van de Zeeheldenbuurt voor buurthulp.

De koffie ochtenden richten zich in eerste instantie op buurtbewoners, maar iedereen is er natuurlijk welkom voor een praatje en wat gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Mensen die ergens mee zitten en advies of hulp nodig hebben kunnen daarbij ook terecht bij maatschappelijk werkers van WIJ Groningen en de pastoor.

Met dit project sluiten we aan op de wens van de kerk meer betrokken te zijn op de samenleving en op de wens van de overheid meer sociale cohesie te creëren.

De koffie ochtenden worden gedragen door een team van bevlogen vrijwilligers en professionals.

Graag ontmoeten we u bij de feestelijke opening op vrijdag 9 september om 10.00u en de volgende ochtenden.

Pastoor Victor