PDF PDF Print

Diaconaat

Diaconie is een belangrijke taak van de Kerk. Een aantal zaken zijn geregeld in de sint Martinusparochie en onze wens is deze diaconale taken verder uit te breiden.

Vervoersdienst

Als het niet mogelijk is om zelfstandig naar de viering te komen, dan is er misschien wel iemand in de buurt die u kan meenemen. Graag helpen we hierbij om de juiste contacten te leggen. U kunt hiervoor contact opnemen met het kerkbestuur.

Pastoraal bezoek

Wanneer men door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kan komen bestaat de mogelijkheid om de communie thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de pastoor of kerkbestuur.

Pastoraal gesprek

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek dan kunt u een afspraak maken met de pastoor om in de pastorie langs te komen. Bij ziekte en ouderdom of in andere speciale gevallen kan de pastoor bij u thuis komen.

Bezoekersgroep

De sint Martinusparochie kent al langer een bezoekersgroep.

Deze bezoekersgroep heeft als doel mensen te bezoeken die tijdelijk of helemaal niet meer naar de kerk kunnen komen. Dit kan om allerlei redenen zijn, ziekte, ouderdom, noem maar op. Het kan ook zijn dat iemand het contact heeft verloren met de parochie en het moeilijk vindt om weer opnieuw contact te leggen. Het is een stukje diaconie dat naast het werk van de pastor loopt, maar dit werk niet vervangt.

We hebben een groep voor Groningen en een groep voor Friesland. Beiden worden gecoördineerd door het kerkbestuur

Mocht u graag worden bezocht door iemand van de bezoekersgroep, dan kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.

Wilt u zelf deelnemen aan de bezoekersgroep om mensen te bezoeken, dan bent u van harte welkom om u op te geven bij het kerkbestuur.

Overige

We zijn nog bezig met het ontwikkelen van andere diaconale werkterreinen. Zo zijn er ideeën voor inloopochtenden en andere activiteiten. Hierbij vinden we de oecumene heel belangrijk. Wilt u hierbij meehelpen of meedenken dan kunt u contact opnemen met de pastor. Het is in de toekomst ook mogelijk om maatschappelijke stages te lopen bij ons.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.