PDF PDF Print

Verantwoording

Verantwoording


Bij een eerste kennismaking met de liturgische vieringen van de Oud-Katholieke Kerk, werpen de liturgische en fysieke handelingen en houdingen de nodige vragen op. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van wierook en kaarsen, verschillende lichamelijke houdingen (buigen, knielen, staan) en gebaren (het slaan op de borst, het maken van het kruisteken). Als je uit een andere kerkelijke traditie komt en van jongs af aan daarin niet bent grootgebracht, wekt de aanblik daarvan direct al bepaalde vragen op en geeft je het gevoel op onbekend terrein te zijn. Het spreekwoord zegt dat "onbekend onbemind maakt". Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat door onbekendheid en gebrek aan achtergrondinformatie de liturgische vieringen van de OKK hierdoor in de loop van de tijd als "onbemind" worden ervaren.

De gebruiken fungeren vanuit een eeuwenoude traditie als dragers van het geloofsgeheim en worden zo als symbolen gebruikt om Gods liefde en genade voor alle mensen te benadrukken. Ze getuigen en spreken voor een op God gericht hart van ons geloof en van de hoop op God en de liefde van Christus voor zondaren.

Om de gebruiken uit te leggen zijn er brochures uitgegeven. Genoemde brochures zijn uitgegeven door de "Oud-Katholieke Liturgiegroep Utrecht" onder de naam "Liturgische gebruiken" onder de volgende titels:

1. Het kruisteken

2. Zalven met olie

3. Liturgische houdingen en gebaren

4. Wierook branden

5. Kaarsen branden

Deze reeks is gebaseerd op de serie 'What we do in Church and Why', geschreven door broeder Edmund Straszak, uitgegeven door St. Deny's Bookshop, Manchester en het C.L.A. Faith House, Londen.

De serie is door een aantal gelovigen grondig bewerkt voor het Nederlandse taalgebied en is in eigen beheer van deze OKK Liturgiegroep uitgegeven. Gezien veel mensen hun informatie van internet halen is de inhoud nu te vinden op verschillende websites van parochies, zoals ook op deze parochie.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.