PDF PDF Print

Toetreders

Wanneer u bij onze vieringen bent geweest en zich aangetrokken voelt tot onze kerk kunt u ook toetreden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de pastor. Afhankelijk van het aantal toetreders wordt er een persoonlijk traject of een groepstraject ingezet. Hierbij is aandacht voor waarom u zich aangetrokken voelt tot deze kerk en wat u verwacht van de kerk. Ook maakt u kennis met de leer van de kerk en hoe zij in de wereld staat. In een aantal bijeenkomsten wordt er dan toegewerkt naar een viering waarin u toetreed. De bijeenkomsten vinden plaats in de parochiekerk in Groningen (Witte de Withstraat 2). De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gecombineerd met toetreders van parochie Groningen en kerngroep Friesland. De toetreding is uiteindelijk wel op de eigen kerkplek.

Na de toetreding sluiten we het traject af met een gezamenlijk diner in de pastorie.

Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Noord Nederland

Witte de Withstraat 2, 9726 EC Groningen

(zie contact voor meer info)

Parkeren:

Van maandag tot en met zaterdag is er betaald parkeren in de wijk van 9:00 - 18:00 (donderdag tot 21:00) . U kunt parkeren aan de straat. Parkeerautomaten staan op de hoeken van de straten. Ook kunt u overdekt parkeren in Q-park Westerhaven.